raportować do BDO i KOBIZE? Jak ekspert!

bowiązek prawny zgłaszania danych środowiskowych odpowiednim władzom, aby mogły właściwie ocenić wpływ swojej działalnoś

raportować do BDO i KOBIZE? Jak ekspert! Obsługa BDO

Przedsiębiorstwa muszą dokładnie zgłaszać wytwarzanie odpadów

Ochrona środowiska to ważny obowiązek każdej firmy. Muszą zgłaszać do KOBIZE i BDO wytwarzanie odpadów.
Przedsiębiorstwa mają obowiązek prawny zgłaszania danych środowiskowych odpowiednim władzom, aby mogły właściwie ocenić wpływ swojej działalnoś